Біохімічний аналіз крові

1. Білірубін загальний. 60 грн - термін 1 роб/день.

2. Білірубін прямий. 60 грн - термін 1 роб/день.

3. АСТ (аспартатамінотрансфераза). 60 грн - термін 1 роб/день.

4. АЛТ (аланінамінотрансфераза). 60 грн - термін 1 роб/день.

5. Лужна фосфатаза. 60 грн - термін 1 роб/день.

6. Тимолова проба. 60 грн - термін 1 роб/день.

7. Гама-глутамилтрансфераза ГТП. 60 грн - термін 1 роб/день.

8. Білок. 60 грн - термін 1 роб/день.

9. Сечовина. 60 грн - термін 1 роб/день.

10. Сечова кислота. 60 грн - термін 1 роб/день.

11. Креатинін. 60 грн - термін 1 роб/день.

12. Креатиніннкіназа. 60 грн - термін 3-4 роб/дні.

13. Лактатдегідрогеназа. 60 грн - термін 3-4 роб/дні.

14. Ліпаза. 90 грн - термін 3-4 роб/дні.

15. Холінестераза. 60 грн - термін 3-4 роб/дні.

16. Альфа амілаза. 60 грн - термін 1 роб/день.

17. Альбумін. 60 грн - термін 1 роб/день.

18. Цистатін С. 250 грн - термін 3-4 роб/дні.

19. Білкові фракції. 100 грн - термін 1 роб/день.

від 60 грн.